Wewangsalan mawit saking kruna wangsul, polih pangiring an lan kadwipurwayang. Wewangsalan tegesipun lelampahan saparipolah kalih kahanan jadma, sakadi masasimbing sane sada pedes suksmanipun. Wangsal tegesipun lampah. Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet. Lengkara sane rihinan marupa giing indik daging kayun sang ngucap, kewanten kantun ilid suksmanipun. Lengkara sane pungkuran pinaka daging sujati, sane nerangang suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak).

 

Upami : Delem sangut merdah tualen, medem bangun ngamah dogen.

 

Wimba/conto :

1) Don sente don plindo, ada kene ada keto.

2) Tiing ampel bukune liu, jegeg ngontel kutune liu.

3) Tai belek tai belenget, suba jelek mara inget.

4) Sok wadah isen, suba maklesok mara ngasen.

5) Buangit kaligangsa, magae lengit ngamah gasa.

6) Bedeg di dapur, jegeg baan pupur.

7) Delem sangut merdah tualen, medem bangun ngamah dogen.

8) Bedeg majemuh basing di banjar, jegeg buin lemuh, langsing buin lanjar.

9) Babah di pabean toko di Seririt, gagah baan pakean, roko baan meririt.

10) Sengauk agrobag, mauk buin bobab.

11) Bawang payane satuh aketungan, tawang dayane patuh paitungan.

Advertisements