Sesawangan lingganipun sawang mateges mirib, polih pangiring an, lan kadwipurwayang dados sesawangan. Sesawangan tegesipun punapa punapi sane kacingak raris kalawatang ring jeroning kayun, mirib sakadi solah kalih kahanan jadma.

Upami : bangkiangne acekel gonda layu, artinipun anak luh sane bangkiangne langsing.

 

Wimba/conto :

1) Paliatne kadi tatit. Tegesipun : cingakan utawi sledetan anak luh sane galak.

2) Kukune kadi manik banyu. Tegesipun : kukune sane putih tur nyalang.

3) Alisne madon intaran. Tegesipun : alisne sane sakadi don intaran.

4) Susune nyangkih kadi nyuh gadinge kembar.

5) Gobane kadi tunjung tanpa warih. Tegesipun : layu dudus.

6) Betekan batisne meling padi.

7) Muane kadi umah nyawan.

8) Isitne ngembang rijasa

9) Jrijine kadi pusuh bakung.

10) Muane burik kadi tain sampine ujanan.

11) Tayungane kadi busunge amputang.

12) Kenehne dekdek lidek kadi gedahe pantigang.

Advertisements