Jani liu anaké matato,

sing peduli bagus wiadin bodo,

apa buin sambil ngisep roko,

da ja roko Marlboro,

jeg pasti ngenahné macho.

Yadiastun tuah gaya lonto,

makaukan misi nyambat brow,

jumahné tusing ngelah panganggo.

Nanging liu ané tusing peduli,

tekén munyi anak di sisi,

né penting iraga happy,

tusing sungsut di hati,

anaké tuah bisa mamunyi,

nanging iraga ané manyalanin,

nah kéto dogén suba jani,

serahang dogén tekén Hyang Widhi.

Advertisements