Daging pustaka suci Wéda setata langgeng tan keni pakibeh jagat. Nanging budaya ngamargiang ajah-ajah Agama Hindu punika sané setata ngalimbak. Ngamargiang ajah-ajahan suci Wéda anut ring pakibeh jagaté. Manut pustaka suci Manawa Dharmasastra I. 86, unteng ngamargiang ajah-ajahan Agama Hindu sajeroning Yuga matios-tiosan. Ri tatkala Kerta Yuga, unteng magama kaulengang ngamargiang tapa brata. Ri tatkala Tréta Yuga uleng magama ngamargiang jnyana. Yening ring Dwapara Yuga uleng magama ngamargiang upacara yadnya. Unteng magama ring Kali Yuga kaulengang ngamargiang dana punia. Yadiastun dana punia kabaosang uleng magama ring jaman Kali Yuga, sakewanten ngamargiang tapa brata, jnyana muah upacara yadnya nenten kaicalang.

Yéning asapunika Sang Hyang Sastra nyinahang, sapatutnyané iraga umat Hindu sami satinut ring kecap Sang Hyang Sastra. Ngeninin indik palaksanan Dana Punia ring jaman Kali Yuga sakadi puniki, kasujatianné sampun becik. Nanging tetuwek palaksanané durung saged. Sapatutnyané dana punia punika nénten wantah marupa upacara yadnya miwah ngwangun pura kémanten. Dana Punia sané patut ring Kali Yuga katuju ring anak alit sané sedeng ngamargiang brahmacari asrama ngaruruh pangewruh. Sakadi kasurat ring Slokantara 2, madana punia ngardi anak alit mangda dados suputra dahating utama yéning saihang antuk upacara yadnya ping satus. Artinnyané, ngamargiang upacara yadnya ping satus kalah suksmanyané yéning saihang ngardi anak alit dados putra sané suputra. Nika mawinan, umat Hindu kaaptiang mangda setata ngutamayang ngamargiang dana punia. Upacara yadnya naler kaaptiang mangda ngamargiang sané alit utawi nista. Nista punika boya kaon artosipun. Kruna nista mawit saking basa Sansekerta, saking kecap Kanista tegesipun suksma utawi intisari. Tan bina iraga madrué mobil. Mobil sané mudah miwah sané mael suksmannyané pateh, wantah anggén sarana mamargi nganter ka genah sané katuju.

Santukan sajeroning Sang Hyang Sastra, madana punia unteng magama ring Kali Yuga, ngiring sadin tur percayain kecap Sang Hyang Sastra punika. Yening sampun kecap sastrané punika sané kamargiang, sinah jaga metuang pala karma utama. Parikrama nabdabin dana punia waluya sakadi pamargin Agama Hindu sida kamargiang ring banjar soang-soang. Umpaminipun, yening maderbe jinah anggén upacara yadnya, atenga anggen makarya banten, malih atenga genahang ring koperasi banjar. Yéning sampun libur panjang sakadi bulan Juni, sami alit-alité sané dados siswa ring sekolah rawuhing ring Banjar.Sapa sira alit-alite sané nilai raport nyané gede, nika sané ke icéning dana punia. Taler sané patut kaicén dana punia punika siswa sané reramanyané nénten madué prabeya nyekolahang anak alitnyané. Madana punia majeng ring anak tiwas tur ring anak sane madué bakat punika patut kamargiang. Dana punia taler becik pisan kamargiang ring anaké sané madue bakat becik ngamargiang swadharma madagang. Yéning anaké madrué bakat madagang puniki kaicén dana punia waluya kamulan utawi modal madagang sinah pacang mapikenoh pisan. Krisi, Goraksya, Vanijyam, artosipun bertani, beternak tur madagang, pinaka tigang utsaha sané ngardi kalanduhan ekonomi sakadi sane kajahin ring pustaka Bhagawad Gita.