Ngenem bulan cepok, dharmané koné menang ngelawan adharma. Demen atin awaké ningeh orta unduk kemenangan. Suba lantas keto, kénkén jani Pak?

Antosang buin. Kayang nem bulan buin cepok, buin koné dharmané lakar menang ngelawan adharma. Mirib terus lakar kéto nganti cucun-cucuné ngelah cucu. Yén peték sing kena baan ngitung, pang kuda kadén suba dharmané menang ngelawan adharma uli pidan nganti jani.

Béh! Nguda sinis kéto awaké berpikir, Pak?

Yéh! Né sing sinis, né kenyataan adané. Cobak kebitang bukuné, apa sing suba bek bukuné misi orta unduk kemenangan. Ada orta kemenangan dharma ngelawan adharma. Ada orta kemenangan dewa ngelawan raksasa. Ada orta kemenangan leluhur ngelawan musuh selat pasih. Ada orta kemenangan raja muda ngelawan raja buduh. Orta kemenangan manusa sakti ngelawan soroh desti, teluh, taranjana. Menang. Terus menang.

Mula déwéké warih soroh pemenang, Pak!

Masak sing ada lènan isin guminè tekén orta kemenangan. Kénkénang awaké sing bangga dadi jlema lekad dini. Liu sajan awaké ngelah bekel orta kemenangan. Bek sirahé misi orta kemenangan. Nganti teras awaké ngedén-ngedénang. Yén teras gedénan tekén basangé, apa adané ento yen sing sebatah?

Sing dadi nyacad, Pak!

Aku sing nyacad. Aku né berpikir. Apa artin kemenangané ento? Artiné, awaké uli pidan nganti jani sing taén kalah. Yén dharmané menang nem bulan cekpok, adharmané kalah masih nem bulan cepok. Yén adharmané kalah cepok, pang kuda mirib adharmane suba menang?

Nguda kéto-kéto takonang, Pak!

Nguda sing? Jani suba jaman bebas ngomong. Bébas masih awaké sing ningehang!

Sing ada anak meték kemenangan musuh, Pak. Bisa gedé tenggek musuhé yén akuin ia menang. Bisa ciut nyalin panak cucuné yén tawanga musuhé menang. Ento karana, yén awaké menang ingetang tur catet. Yén awaké kalah ungsapang, sing dadi omongang. Sing ada babad misi satua kekalahan leluhurné padidi. Mekejang babad misi satua menang tur satua ébat-ébat. Pang sing minder koné panak cucune mani puan. Ento karana, yén dadi ban, benahin babad déwéké malu.

Kénkénang menahin babad nak suba pragat?

Sajan-sajan Pak ketinggalan jaman! Jani suba liu ada anak merenovasi babad. Suba liu anak ngaénang awakné sastra. Né ngorahang kéné, to nuturang kéto. Mekejang ngelah pematut padidi-padidi. Dresta kenyat tekén dresta ngotot jani menang. Sastra drestané kalah tekén pasuaran ajak liu. Kéto pang Pak nawang. Ngomong-ngomong, nyén sejatiné adan Paké?

Cupak!

O, Cupak! Pantes gelunina Pak! Tumbén jani Cupak seleg ngomongin agama. Pantesan pendapatné cara anak kepupungan. Jaman Kalinè suba liwat, Pak. Pralayané buung. Kiamat sing payu. Jani jaman agama suba mebatis liu. Cupak Menang

Ngenem bulan cepok, dharmané koné menang ngelawan adharma. Demen atin awaké ningeh orta unduk kemenangan. Suba lantas keto, kénkén jani Pak?

Antosang buin. Kayang nem bulan buin cepok, buin koné dharmané lakar menang ngelawan adharma. Mirib terus lakar kéto nganti cucun-cucuné ngelah cucu. Yén peték sing kena baan ngitung, pang kuda kadén suba dharmané menang ngelawan adharma uli pidan nganti jani.

Béh! Nguda sinis kéto awaké berpikir, Pak?

Yéh! Né sing sinis, né kenyataan adané. Cobak kebitang bukuné, apa sing suba bek bukuné misi orta unduk kemenangan. Ada orta kemenangan dharma ngelawan adharma. Ada orta kemenangan dewa ngelawan raksasa. Ada orta kemenangan leluhur ngelawan musuh selat pasih. Ada orta kemenangan raja muda ngelawan raja buduh. Orta kemenangan manusa sakti ngelawan soroh desti, teluh, taranjana. Menang. Terus menang.

Mula déwéké warih soroh pemenang, Pak!

Masak sing ada lènan isin guminè tekén orta kemenangan. Kénkénang awaké sing bangga dadi jlema lekad dini. Liu sajan awaké ngelah bekel orta kemenangan. Bek sirahé misi orta kemenangan. Nganti teras awaké ngedén-ngedénang. Yén teras gedénan tekén basangé, apa adané ento yen sing sebatah?

Sing dadi nyacad, Pak!

Aku sing nyacad. Aku né berpikir. Apa artin kemenangané ento? Artiné, awaké uli pidan nganti jani sing taén kalah. Yén dharmané menang nem bulan cekpok, adharmané kalah masih nem bulan cepok. Yén adharmané kalah cepok, pang kuda mirib adharmane suba menang?

Nguda kéto-kéto takonang, Pak!

Nguda sing? Jani suba jaman bebas ngomong. Bébas masih awaké sing ningehang!

Sing ada anak meték kemenangan musuh, Pak. Bisa gedé tenggek musuhé yén akuin ia menang. Bisa ciut nyalin panak cucuné yén tawanga musuhé menang. Ento karana, yén awaké menang ingetang tur catet. Yén awaké kalah ungsapang, sing dadi omongang. Sing ada babad misi satua kekalahan leluhurné padidi. Mekejang babad misi satua menang tur satua ébat-ébat. Pang sing minder koné panak cucune mani puan. Ento karana, yén dadi ban, benahin babad déwéké malu.

Kénkénang menahin babad nak suba pragat?

Sajan-sajan Pak ketinggalan jaman! Jani suba liu ada anak merenovasi babad. Suba liu anak ngaénang awakné sastra. Né ngorahang kéné, to nuturang kéto. Mekejang ngelah pematut padidi-padidi. Dresta kenyat tekén dresta ngotot jani menang. Sastra drestané kalah tekén pasuaran ajak liu. Kéto pang Pak nawang. Ngomong-ngomong, nyén sejatiné adan Paké?

Cupak!

O, Cupak! Pantes gelunina Pak! Tumbén jani Cupak seleg ngomongin agama. Pantesan pendapatné cara anak kepupungan. Jaman Kalinè suba liwat, Pak. Pralayané buung. Kiamat sing payu. Jani jaman agama suba mebatis liu. Agama suba pragat, apa kal benahin Pak?

Advertisements